Hoofdmenu

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als u deze community bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Gemeente Zoetermeer is als beheerder verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen deze community.

Adres:
         Postbus 15
         2700 AA Zoetermeer
E-mail: antwoord@zoetermeer.nl
Telefoonnummer: 14 079
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Op deze community verwerken wij de volgende persoonsgegevens. Deze zijn bij uw profielregistratie opgegeven.
De volgende persoonsgegevens worden standaard verwerkt als u zich aanmeldt bij de community:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • Functie
 • Organisatie waar u voor werkt
 • Wachtwoord (nooit zichtbaar en raadpleegbaar door anderen)
 • IPadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze community

Het is mogelijk om uw profiel aan te vullen met extra persoonsgegevens. Als u dat doet, worden deze ook verwerkt op deze community. Dit zijn de gegevens die u extra kunt opgeven:

 • titel
 • geslacht
 • eventuele opmerkingen
 • woonadres
 • werkdagen
 • Profielfoto

U kunt uw profielgegevens altijd wijzigen.

Het is ook mogelijk om uw voorkeuren in te stellen:

 • Wel/niet ontvangen van nieuwsbrieven
 • Wel/niet ontvangen van service email
 • Wel/niet ontvangen van email updates. U ontvangt updates over nieuwe of gewijzigde informatie indien u een pagina bent gaan volgen.
 • Wel/niet genoemd kunnen worden in reacties
 • Wel/niet openbaar maken van profielfoto


Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegevens die u op deze community opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

 • het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op deze community;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;
 • om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen
 • voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;
 • het optimaal laten functioneren van deze community/website.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?
Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven. U heeft toestemming gegeven door zich in te schrijven voor de community.
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze community.

Verwerkersovereenkomst
De leverancier van de Software van deze community is Mett.
De software van deze community is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.
 
Uw rechten
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).
 2. Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community over u verwerkt (artikel 20 AVG).
 3. Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).
 4. In de Privacystatement van gemeente Zoetermeer kunt u lezen hoe u de bovengenoemde mogelijkheden kunt gebruiken.
   
Cookie-instellingen